Legea nr. 296 din 2023 aduce modificări importante pentru angajatori și angajați. Ne dorim să te ținem la curent cu toate aceste noutăți și cu modul în care vor impacta mediul antreprenorial.

De asemenea, ne dorim ca aceste informații să ajungă la tine într-o formă cât mai accesibilă, cu explicații de care te poți folosi pentru a integra în compania ta toate modificările necesare. Conformarea legislativă este obligatorie dar nu este obligatoriu sa fie complicată. Ne propunem să o simplificăm pas cu pas.

În materialul de astăzi vom trece în revistă modificările importante aduse de Legea 296 din 2023 și datele de la care acestea devin obligatorii.

Legea nr. 296/2023 prevede o serie de modificări ale Codului Fiscal dar şi ale altor legi speciale cu impact asupra mai multor categorii de impozite și taxe, precum şi asupra sistemului RO e-Factura ce va intra în vigoare în România începând din 2024.

 

Îți prezentăm în următoarele rânduri modificarile aduse de Legea nr. 296/2023:

Principalele modificări aduse Codului Fiscal

 • Impozitul pe veniturile microintreprinderii – modificări aplicabile din 1 ianuarie 2024
 • Modificări la impozitul pe profit – modificări aplicabile din 1 ianuarie 2024
 • Impozitul pe veniturile din salarii și contribuții sociale – modificări aplicabile din 1 noiembrie 2023
 • Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare – modificări aplicabile din 1 ianuarie 2024
 • Impozitarea cu 70% a tuturor veniturilor constatate de organele fiscale – modificări aplicabile din 1 iulie 2024
 • Venituri obţinute din activităţi independente – PFA, ÎI, IF şi profesii liberale – modificări ce intră în vigoare pentru veniturile realizate în anul 2024.
 • TVA – taxa pe valoare adăugată – modificări aplicabile din 1 ianuarie 2024
 • Facturarea și condițiile deducerii TVA – modificări aplicabile începând cu 1 iulie 2024

 

Măsuri pentru combatarea evaziunii fiscale

 • RO e-factura – modificări aplicabile începând cu 1 iulie 2024
 • Tranzacţii cu numerar – modificări ale Legii 70/2015 privind operaţiunile de încasări şi plăti cu numerar – modificări aplicabile începând cu data de 11 noiembrie 2023
 • Modificări privind AMENZILE – modificări aplicabile începând cu data de 11 noiembrie 2023
 • Sistemul național RO e-Sigiliu valabil pentru transportatori – modificări aplicabile începând cu data de 11 noiembrie 2023
 • Combaterea activităţilor economice ilicite – modificări aplicabile începând cu data de 11 noiembrie 2023
 • Modificări ale Legii Societăţilor Comerciale (Legea 31/1990) – modificări aplicabile începând cu data de 11 noiembrie 2023
 • Se modifică legislaţia CASELOR DE MARCAT (OUG 28/1999) – modificări aplicabile începând cu data de 11 noiembrie 2023

 

 

Principalele modificări aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 296/2023 

 

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERII. Iată ce modificări se vor aplica din 1 ianuarie 2024:

Introducerea cotei de 3% suplimentar faţă de cota de 1%,  în funcție de veniturile realizate și de natura activităților desfășurate:

 

a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activități economice încadrate în anumite coduri CAEN din industriile IT, HORECA, unele activități juridice și activități de asistență medicală/stomatologică, etc.

b) 3%, pentru microîntreprinderile care:

 • realizează venituri peste 60.000 euro; sau
 • desfășoară activități, principale sau secundare, încadrate în anumite coduri CAEN din industria IT, HORECA, activități juridice și activități de asistență medicală/stomatologică, etc.

Cotele de impozitare menționate mai sus, aplicabile veniturilor microîntreprinderilor, se reglementează începând cu data de 1 ianuarie 2024.

 

IMPOZITUL PE PROFIT – modificări aplicabile din 1 ianuarie 2024

Impozitul minim de  1% pe Cifra de Afaceri datorat  de companiile care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro. Acestea sunt obligate să plătească impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, dacă impozitul pe profit calculat cumulativ de la începutul anului fiscal până la sfârșitul perioadei de calcul este mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri.

Te invităm să ne contactezi dacă te putem ajuta cu regulile de stabilire şi modul de calcul.

 

Introducerea unui impozit SUPLIMENTAR în cota de 2% (pentru 2024-2025), respectiv 1% (începând din 2026) pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine.

 

IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII și CONTRIBUȚII SOCIALE – modificări aplicabile din 1 noiembrie 2023

 1. Domeniul IT – angajații care desfășoară activități de creare a programelor pentru calculator
 • Facilitatea privind scutirea la plata impozitului pe venit pentru angajații care desfășoară activități de creare a programelor pentru calculator se menține până la 31 decembrie 2028 și se aplică la locul unde se află funcția de bază a angajatului.
 • Se introduce un plafon de până la 10.000 lei lunar, plafon până la care se oferă scutirea la plata impozitului pe veniturile din salarii, pentru angajații care desfășoară activități de creare a programelor pentru calculator.
 • Începând cu veniturile lunii noiembrie 2023, angajaţii din domeniul IT care realizează un venit brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei vor fi impozitaţi cu o  cotă de 10% impozit pe venit din salarii, pentru diferenţa ce depăşeşte suma de 10.000 lei
 • Se diminuează Contribuţia de asigurări sociale (CAS) proporţional cu valoarea contribuţiei la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (în prezent 3.75%, din 01.01.2024 4.75%). Prin excepție, persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției datorată la fondul de pensii administrat privat. Opţiunea se depune în scris, la angajatorși se aplică incepând cu luna următoare exercitării opțiunii.

 

 1. Domeniul construcţii şi agricultură – modificări aduse de Legea nr. 296/2023
 • Facilitatea privind scutirea la plata impozitului pe venit pentru angajații din construcții şi agricultură se menține până la 31 decembrie 2028 și se aplică la locul unde se află funcția de bază a angajatului.
 • Începând cu veniturile lunii următoare publicării în MO a prezenţei legi se introduce contribuția pentru sănătate (CASS) de 10% din venitul brut realizat, așadar se  va elimina facilitatea privind scutirea la plata CASS pentru angajații din construcții și agricultură
 • Se elimină facilitatea privind cota de contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM) pentru angajații din construcții şi agricultură, așadar noua cotă de contributie devine 2,25%

 

 1. Alte modificări importante, aduse de Legea nr. 296/2023 și de care ținem cont
 • Tichetele de masă şi voucherele de vacanţă acordate de angajatori salariaţilor proprii vor face obiectul contribuției pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) în cota de 10% – începând cu01 ianuarie 2024.

 

 

IMPOZITUL SPECIAL PE BUNURILE IMOBILE ŞI MOBILE DE VALOARE MARE – modificări aplicabile din 1 ianuarie 2024

Introducerea unui impozit special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, aplicabil după cum urmează:

 • 0,3% aplicat  la valoarea proprietăților  deținute de persoanele fizice,calculat la diferența ce depășește de 2.500.000 lei;
 • 0,3% aplicat la valoarea autoturismelor deținute de persoanele fizice şi juridicecalculat la diferența ce depășește de 375.000 lei.

Contribuabilii vor calcula și declara impozitul special până la data de: 

 • 30 aprilie a anului curent pentru clădiri;
 • 31 decembrie a anului curent pentru autoturisme.

 

Impozitarea cu 70% a tuturor veniturilor constatate de organele fiscale ca având sursă neidentificată. (Vă amintim faptul că anterior cota era de 16%) – modificări aplicabile din 1 iulie 2024

 

Venituri obţinute din activităţi independente – PFA, ÎI, IF şi profesii liberale – modificări ce intra în vigoare pentru veniturile realizate în anul 2024.

 • Contribuţia la sănătate (CASS)  va fi  cheltuiala deductibilă la calculul impozitului pe venitul din activități independente .
 • Introducereaunuiplafon minim de 6 salarii şi un plafon maxim de 60 de salarii minime brute pentru plata CASS. Mai concret, pentru veniturile din activități independente se va datora CASS la o bază impozabilă cuprinsă între 6 și 60 de salarii minime pe economie.
 • Eliminarea plafonului la CASS  (plafon de 6,12 şi 24 salarii) pentru veniturilor obținute de activități independente (PFA, PFI, ÎI, IF, Profesii Liberale) .
 • Atenţie:Pentru stabilirea obligației de plată la CASS, veniturile din activități independente nu se vor mai cumula cualte categorii de venituri (drepturi de autor, dobânzi, chirii, etc.). Pentru acele alte venituri se va plăti CASS separat de către titularii PFA.

 

TVA – taxa pe valoare adăugată – modificări aplicabile din 1 ianuarie 2024

S-a revizuit semnificația expresiei locuințe care în momentul livrării pot fi locuite ca atare, în sensul introducerii și a unor condiții cu privire la gradul de finisare a locuințelor și la dotările necesare.

 

Creşterea cotei de TVA la 9% de la 5% pentru anumite categorii de bunuri şi servicii cum ar fi: 

 • livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.
 • livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă, cu emisii scăzute, etc.
 • Servicii constând în permiterea accesului la: bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/ 2007, târguri, expoziţii, cinematografe şi evenimente culturale, altele decât cele scutite de taxă potrivit dispoziţiilor art. 292 alin. (1) lit. m).
 • serviciile constând în permiterea accesului la evenimente sportive.

 

!!! Sunt stabilite şi reguli tranzitorii pentru trecerea de la aplicarea cotei de 5% la 9% pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.

Te invităm să ne contactezi pentru mai multe informații referitoare la această modificare.

 

Majorarea cotei de TVA de la 9% la 19%  pentru livrarea de bere fără alcool și de alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs.

 

Creșterea cotei de TVA la 19% de la 5% pentru următoarele tipuri de activități:

 • Activitățile sportive și centrele de fitness (ale căror activități sunt  încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, altele decât cele scutite conform art.292 alin.1 lit.l).
 • Transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement.
 • De asemenea, transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement.
 • Transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement.
 • Și transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement.
 • Livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final.

 

Eliminarea scutirii de TVA aplicabile operațiunilor efectuate DIRECT către unități spitalicești de stat (modificare recent introdusă prin Legea 88/2023).

Rămâne valabilă în continuare NUMAI scutirea pentru livrările de servicii şi echipamente medicale efectuate prin intermediul unui ONG.

 

Important : Scutirea de TVA se va aplica numai pentru serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti, livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuriprestate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (41), dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat, după caz.

 

FACTURAREA şi condiţiile deducerii TVA – modificări aplicabile începând cu 1 iulie 2024

 • Sunt considerate facturi valabile şi  în baza cărora se va deduce TVA-ul numai facturile electronice emise şi transmise în sistemul RO e-Factura.
 • Modificări ale OUG 120/2021 privind factura electronica RO e-Factura:
  • Destinatarul unei facturi emisă de operatori economici stabiliţi în România, în relaţia B2G, poate efectua plata facturii numai dacă sunt respectate prevederile cu privire la sistemul RO e-Factura  (potrivit art. II din Legea nr. 139/2022). Nerespectarea prevederii va fi sancţionată cu o amendă de la 500 de lei la 1.000 de lei.
  • Primirea și înregistrarea de către destinatar a unei facturi emisă de operatori economici stabiliţi în România, în relaţia B2B, fără respectarea regulilor RO e-factura constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură.

 

 

Măsuri pentru combatarea evaziunii fiscale

 

 1. RO e-factura începând cu 1 ianuarie 2024 
 • Instituirea obligativității emiterii facturilor electronice în sistemul RO e-Factura.

 

Un articol care explica cele mai importante aspecte despre E-Factura este disponibil aici. 

 

 1. Tranzacţii cu numerar – modificări ale Legii 70/2015 privind operaţiunile de încasări şi plăti cu numerar
 • Începând cu data de 11 noiembrie 2023 (în termen de 15 zile de la data publicării în MO a legii) sunt adusenoi limitări asupra tranzacţiilor cu numerar. Avem de-a face cu o scădere drastică a plafoanelor aferente încasărilor şi plăţilor cu numerar.
 • Noile limitări legale se aplică atât plăților cât şi încasărilor atât în relaţia cu persoanele juridice, cât şi cu persoanele fizice autorizate, ONG-uri (asociaţii şi fundaţii), liber profesioniştii şi persoanele fizice.
 • Introducerea unui plafon maxim al numerarului în casierie de 50.000 lei.

 

 1. AMENZILE – nu se mai poate beneficia de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile, a jumătate din minimul amenzii, pentru toate amenzile date în baza următoarelor legi:
 • Legea contabilității nr. 82/1991,
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar,
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
 • cât și sancțiunile prevăzute de sistemul RO e-Transport, adopate prin OUG 41/2022.

 

Modificarea va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării legii, adică de la 11 noiembrie 2023.

 

 1. Sistemul național RO e-Sigiliu valabil pentru transportatori – intră în vigoare în 15 zile de la publicarea legiiadică de la 11 noiembrie 2023
 • În vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul Românieise instituie Sistemul național RO e-Sigiliu.

 

 1. Combaterea activităţilor economice ilicite – intrare în vigoare în 15 zile de la publicarea legii adică de la 11 noiembrie 2023
 • Legiuitorul introduce sancțiuni mari pentru practicarea de activități fără autorizare sau pentru deținere de bunuri fără documente.
 • Legiuitorul defineşte activitate economică ilicită ca fiind activitatea economică desfășurată de către persoanele care nu sun autorizate potrivit legiiprecum și activitatea economică desfășurată cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență.
 • Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 35.000 lei dacă este săvârșită de persoane juridice. Sancțiunile pot ajunge până la confiscarea bunurilor, sumelor de bani respectiv suspendarea şi închiderea de activitate.

 

 1. Modificări ale Legii Societăţilor Comerciale (Legea 31/1990) – intrare în vigoare în 15 zile de la publicarea legii adică de la 11 noiembrie 2023
 • ANAF va putea bloca dizolvarea și radierea societăților comerciale care înregistrează datorii și/sau la care este în curs de desfășurare o acțiune de control fiscal, printr-o simplă comunicare trimisă către Registrul Comerțului.

 

 1. Modificări ale legislaţiei CASELOR DE MARCAT (OUG 28/1999) – intrare în vigoare în 15 zile de la publicarea legii adică de la 11 noiembrie 2023
 • Creșterea valorii amenzilor.

 

Ne dorim ca acest material să ajungă la cât mai mulți antreprenori, așadar te invităm să îi dai un share către cei pe care crezi că ar putea fi interesați de conținutul lui.

Revenim cu și mai multe informații despre modificările nou introduse în lege și impactul lor asupra business-urilor noastre. Ne poți urmări pe Facebook si pe Linkedin pentru a rămâne mereu la curent cu toate articolele și materialele pe care le publicăm.

Pasiunea noastră este să ajutăm clienții, precum si cititorii să se conformeze legislativ în mod corespunzător și în același timp să beneficieze de orice pârghie de optimizare fiscală și financiară de care ar putea profita la maxim. Facem acest lucru pentru că în echipa noastră avem doar profesioniști pregătiți să preia roluri de consultant fiscal, consultant financiar, expert contabil, controller, expert în management financiar și în diagnoza de business.

Te invităm să ne contactezi dacă tu și afacerea ta aveți nevoie de o echipă de profesioniști care să vă ajute să implementați noile modificări în mod corespunzător și cât mai curând posibil.

Suntem la un click distanță de tine așa că ne poți scrie despre obiectivele tale iar noi îți vom răspunde cu prioritate. Ne bucurăm de un portofoliu solid de clienți multumiți care ne recomandă pentru a lucra alături de cei mai buni oameni de afaceri.

Echipa Accountess