Valul de creșteri nu se referă doar la prețuri, anul acesta, ci, după cum știm, și la impozite. Mai mult, nici birocrația nu se lasă mai prejos. Acum câteva zile a fost publicată legislație nouă privind închirierea de bunuri de către persoanele fizice, și e bine să fiți la curent cu aceste prevederi care intră în vigoare de la 01.01.2023.

Mai precis, prin Ordinul ANAF 2031/2022 publicat în MO nr. 1164/05.12.2022 a fost aprobată Procedura de înregistrare a contractelor de închiriere de către persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor precum și a formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”.

Reamintim noile reguli de impozitare și declarare a contractelor de închiriere introduse prin OG 16/2022:

 • Începând cu 1 ianuarie 2023 a fost eliminată deducerea cotei forfetare de 40% din venitul brut, pentru veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât veniturile din arendă şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală.

Mai concret, venitul brut reprezintă venitul impozabil ce va fi impozitat integral cu cota de 10%, prevederea se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023.

 • Începând cu contractele de închiriere încheiate cu 1 ianuarie 2023 intervine obligația înregistrării acestora, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent,  pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală.
 • Atenție: pentru contractele de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea acestora la organul fiscal competent şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora (deci până la data de 31 martie 2023 inclusiv).

Procedura de înregistrarea a contractelor de închiriere de către persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2023:

 1. Contribuabilul persoană fizică depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune”, atașată, însoțită de o copie a contractului de închiriere.

Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere, având număr și dată, se efectuează de către contribuabil prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul” și semnătura acestuia.

 1. Cererea, însoțită de copia contractului de închiriere, se poate depune:
 • direct la registratura organului fiscal competent,
 • prin poștă cu confirmare de primire, sau
 • prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.

 1. Cererea se va depune la Organul fiscal:
 • în a cărui rază teritorială persoana fizică rezidentă are domiciliul fiscal,
 • în a cărui rază teritorială se află bunul imobil care face obiectul contractului de închiriere/ în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului, după caz, pentru persoanele fizice nerezidente.
 1. Mențiunile privind modificarea sau încetarea contractului de închiriere se declară prin completarea și depunerea cererii, având bifată în formular căsuța „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoțită de documentele justificative.
 2. Data înregistrării, la organul fiscal, a contractului de închiriere, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este, după caz, data înregistrării la registratura organului fiscal competent, data poștei sau data înregistrării cererii pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor.
 3. Dovada înregistrării contractului de închiriere, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:
 • copia cererii având înscrise numărul și data înregistrării la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal competent;
 • copia cererii, însoțită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent – pentru cererile depuse prin poștă cu confirmare de primire;
 • copia cererii, însoțită de mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor –  pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
 1. Organul fiscal va  notifica persoanele fizice care figurează în evidențele fiscale cu venituri obținute din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal și care nu și-au îndeplinit obligația de înregistrare a contractelor de închiriere.

ATENȚIE!  Dacă bunul a cărui folosință se cedează este deținut în comun, fiecare coproprietar persoană fizică are obligația depunerii cererii la organul fiscal, în vederea înregistrării contractului de închiriere, potrivit legii.

Lina Suditu

Senior Consultant

Acasă

Ne-am bucura ca Accountess să fie în primul dumneavoastră gând atunci când aveți nevoie de ajutor, informații sau lămuriri pentru orice subiect care ține de consultanța fiscală, management financiar-contabil sau domeniul resurselor umane. Responsabilul dumneavoastră de cont este acolo pentru a prelua aceste solicitări și pentru a veni, ajutat de o echipă de peste 50 de specialiști, cu cele mai eficiente și profitabile soluții.

 

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui material sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal.