Autor
Lina Suditu
accountess.ro

Începând cu anul 2018 PFA-urile au obligaţia să întocmească încă un registru – Registrul de evidenţă fiscală, pe lângă Registrul jurnal de încasări şi plăţi.
Completarea Registrului de Evidenţă Fiscală se face conform OMFP 3254/2017. Ordinul trebuia să apară din anul 2015, conform OUG 80/2014, dar a apărut după 3 ani, publicându-se în M.O. nr.10/05.01.2018.
Potrivit indicaţiilor Ordinului, Registrul trebuie completat şi cu informaţiile anului 2017.

Găsiţi mai jos informaţii extrase din OMFP 3254/2017, legate de completarea Registrului de Evidenţă Fiscală.
Registrul trebuie ţinut şi completat de persoanele fizice care obţin venituri din activităţii independente (PFA, PFI, profesii liberale, etc.).

 1. Completarea registrului de evidenţă fiscală se efectuează de către:
 • Persoanele fizice pentru care venitul net anual se stabilieşte în sistem real, registrul se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.
 • Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit, în registru se completează numai partea referitoare la venituri.
 • Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot completa în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri sau îşi pot îndeplini obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi au optat pentru stabilirea impozitului ca impozit final, potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal, nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală.
 1. Informaţii de care trebuie să ţineti cont la completarea registrului de evidenţă fiscală:
 • Registrul se completează ANUAL cu  totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în anul curent, pentru întreaga perioadă de activitate desfașurată în anul fiscal precedent.
 • Registrul de evidenţă fiscală se ţine, după caz, pe fiecare sursă de venit din cadrul fiecarei categorii de venit, astfel încât venitul brut şi cheltuielile deductibile determinate anual să corespundă cu cele înscrise în Declaraţia 200 / Declaraţia unică, respectiv D 204 (privind asocierile fără personalitate juridică) – relevant pentru anul 2017 când aceste formulare erau încă în vigoare.
 • În cazul în care contribuabilul are mai multe surse de venit, evidenţa se ţine pe fiecare sursă de venit în cadrul aceluiaşi registru de evidenţă fiscală.
 • Înregistrarea venitului brut anual în Registrul de evidenţă fiscală se efectuează în funcţie de natura activităţii, pe fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.
 • În registrul de evidenţă fiscală NU se înregistrează:
  • cheltuielile care depășesc limitele de deducere prevăzute de Codul fiscal,
  • cheltuielile nedeductibile prevăzute la art. 68 alin. (7) din Codul fiscal,
  • TVA colectată, pentru că nu reprezintă venit,
  • TVA dedusă, pentru că nu reprezintă cheltuială,
  • cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii (CAS şi CASS), datorate de către contribuabil, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea acestor cheltuieli se efectuează la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, de organul fiscal competent.
 1. Modificări la Registrul de evidenţă fiscală:
 • Acesta se poate modifica ori de câte ori se constată diferenţe cu privire la veniturile şi/sau cheltuielile înregistrate iniţial, până la data depunerii declaraţiei rectificative.
 1. Termenul de completare:
 • REF-ul se completează până la data depunerii Declaraţiei privind venitul realizat (D 200) respectiv a Declaraţiei Unice. Registrul trebuie completat atât pentru anul 2017 cât şi pentru anul 2018.
 • Informaţiile evidenţiate în REF trebuie să corespundă cu informaţiile din D 200 / D 204 şi Declaraţia Unică.
 1. Alte informaţii:
 • Registrul de evidenţă fiscală se întocmeşte într-un singur exemplar, completăndu-se câte o filă pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.
 • Se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii, în formă scrisă sau formă electronică.
 • Modelul şi conţinutul registrului sunt stabilite în/de prezentul ordin.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!