Discutăm astazi despre un subiect de interes major pentru numeroși angajatori, respectiv despre procedura de aplicare a facilității pe fondul de handicap, în forma ei actualizată.

Așa cum bine știm, Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Republicată prevede la art 78:

Alin 2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

(3)Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.

Cu privire la Procedura de aplicare a Facilității pe Fondul de Handicap, atenție la faptul că:

Monitorizarea și controlul respectării prevederilor art. 78 alin. (2) și (3) se fac de către organele fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Nerespectarea dispozițiilor art. 78 alin. (2) și (3), se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei;

 

Facilitatea care poate fi aplicată

Conform prevederilor art 78, alin (3), lit b) din Legea 448/2006, persoanele juridice care datorează contribuția pentru fondul de handicap pot opta ca 50% din contribuția datorată Statului să fie utilizată pentru achiziția de bunuri sau servicii de la Unități Protejate autorizate (unități care angajează persoane cu handicap).

Așadar firma poate să platească lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din fond handicap datorat în luna respectivă iar restul de 50% să fie folosiți pentru pentru achiziția de produse și/sau servicii de la unități protejate autorizate.

 

Normele metodologice de aplicare a Legii 448/2006 prevăd faptul că achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate se realizează în baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în Anexa care face parte integrantă din normele metodologice.

 

În baza acordului de parteneriat şi a contractului comercial se achiziţionează produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.

Propria activitate a persoanei cu handicap, angajată în cadrul unităţii protejate autorizate, reprezintă ansamblul activităţilor realizate integral sau parţial de persoana cu handicap/invalidă gradul III, în scopul obţinerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.

 

Excepție

Confor art. 78 alin 4), punctele 4^2 si 4^3, unităţile protejate autorizate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap, pot desfăşura şi activităţi de vânzări şi/ sau intermedieri, cu condiţia ca minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socio-profesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi protejate au obligaţia prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitatea comercială.

Activitățile de intermedieri prevăzute mai sus se referă numai la produse și/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată potrivit dispozițiilor legii nr. 448/2006.

În ceea ce privește procedura de aplicare a acestor facilități, dovada achiziţionării produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate este reprezentată de:

 • contractul comercial,
 • factura
 • şi dovada plăţii.

 

În situatia în care operatorul economic achiziționează produse sau servicii de la unități protejate autorizate potrivit legii, pe bază de parteneriat, în suma mai mică decât  50% din valoarea datorată bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferența de sumă.

În situatia în care operatorul economic achiziționează produse sau servicii de la unități protejate autorizate potrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât 50% din valoarea datorată bugetului de stat în luna respectivă => diferența se reportează în luna/lunile următoare, în sensul diminuării la plată a fondului de handicap datorat.

Atenție mare la următorul aspect!!!

Indiferent în care situație vă aflați, aveți obligația de plată la Bugetul de Stat minim 50% din Fondul de Handicap datorat, conform art 78, alin 3), lit b).

În concluzie, conform prevederilor legale puteți achiziționa produse de la unități protejate autorizate în limita maximă de 50% din valoarea fondului de handicap datorat de societate în luna respectivă, dar să aveți în vedere că pentru a beneficia de această facilitate va trebui să detineți următoarele documente:

 • contractul semnat de ambele părți
 • factura de achiziții de la unități protejate
 • dovada plătii facturii de achiziții bunuri/servicii de la unități protejate
 • Acordul de parteneriat cu unitatea protejată semnat de ambele părți
 • Să solicitați fișele de post ale persoanelor cu handicap care au prestat serviciile respective ca să puteți dovedi că serviciile facturate au fost realizate prin propria activitate a persoanelor cu dizabilități angajate în unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat

 

Foarte important de reținut!!!

 • Conform art. 43, alin 2) din Normele Metodologice -> Dovada achiziționării produselor sau serviciilor de la unitățile protejate autorizate este reprezentată de contractul comercial, factura și dovada plății.

 

Concluzie importantă cu privire la Fondul de handicap datorat:

Produsele se consideră achiziționate în luna efectuării plății întrucât doar la acest moment societatea deține toate documentele necesare pentru a face dovada achizițiilor: contract, factură, dovadă plată, chiar și în situația în care factura, respectiv contractul sunt din luni diferite.

 

 • Contravaloarea produselor sau serviciilor achiziționate de la unități protejate autorizate, reprezintă valoarea acestora fără TVA => Suma care se poate scădea din contribuția datorată o reprezintă costul efectiv al achiziției fără TVA.

 

 • Atunci când alegeți unitatea protejată de la care să faceți achiziția, trebuie să vă asigurați în prealabil că unitatea protejată respectivă este autorizată conform procedurii de autorizare reglementată prin Ordinul nr. 847/2021.

 

În caz contrar, sumele nu vor putea fi eligibile pentru decontare.

 

Pentru toți cei interesați de subiectul fondului de handicap datorat, Registrul unităților protejate poate fi consultat aici:

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/06/registru-UPA-site.28.06.2022.xlsx

 • De asemenea domeniile de activitate pentru care unitatea protejată poate încheia cu terțe entității un acord de parteneriat, în care sunt implicate persoanele cu handicap/invalide gradul III angajate, sunt doar acele domenii menționate în anexa autorizației de funcționare ca unitate protejată și în Registrul unităților protejate regăsit pe site-ul www.anpd.gov.ro.

 

Baza Legală utilizată pentru realizarea prezentului material cu privire la Procedura de aplicare a Facilității pe Fondul de Handicap :

 • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Norme Metodologice din 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin HG 268/2007
 • Ordin 1001/2022: Instructiuni din 2022 pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Valentina Ene

Autor:

Valentina Ene

SENIOR CONSULTANT ACCOUNTESS

 

Ne poți urmări pe Facebook si pe Linkedin pentru a rămâne mereu la curent cu toate articolele și materialele pe care le publicăm.