Autor
Lina Suditu
accountess.ro

 

 

Atenţie:
• La valoarea lucrărilor de modernizare25%
dacă valoarea lucrărilor de modernizare efectuate la spaţiul închiriat depăşeşte 25% din valoarea impozabilă a bunului
• La TVA pentru modernizări şi transformări  – 20%
dacă valoarea lucrărilor de transformare şi modernizare efectuate depăşeşte 20% din valoarea bunului imobil după modernizare

Înainte de a începe să-ţi desfăşori activitatea economică, şi de a face achiziţii sau investiţii, trebuie să închei un contract de comodat sau de închiriere cu destinaţie sediu social sau punct de lucru cu activitate, pe care să-l înregistrezi la ONRC.

Conform legii, sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii.
Pentru deducerea costurilor poţi avea în vedere următoarele situaţii:

1. Legat de mobilier poţi achizitiona: bibliotecă, birouri, bucătărie, canapea,  scaune office, etc. – orice bunuri care sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii. Valoarea mobilierului se amortizează pe o perioadă cuprinsă între 6 şi 9 ani.

2. Dacă intenţionezi să faci lucrări mai mari, de tipul modernizări şi alte lucrări de transformare a spaţiului, şi vrei să deduci costurile şi TVA pe firmă, toate acestea îmbracă forma unei investiţii. Astfel de investiţii realizate la un bun închiriat se amortizează de către societate în cadrul perioadei prevăzute în contractul de închiriere sau comodat. Amortizarea se calculează începând cu luna următoare recepţiei investiţiei şi până la sfârşitul perioadei de închiriere. La momentul încheierii lucrărilor se va întocmi un Proces verbal de recepţie şi punere în funcţiune – ceea ce înseamnă că investiţia va fi considerată mijloc fix. Astfel, începând cu luna următoare recepţiei, investiţia se va amortiza pe perioada contractului.
Dacă prin natura lucrărilor efectuate, amenajările respective nu se încadrează la investiţii, fiind efectuate doar lucrări de întreţinere /igienizare/ reparaţii, atunci acestea reprezintă cheltuieli ale perioadei, fiind înregistrate doar pe costuri.

3. TVA pentru modernizări şi transformări: Dacă valoarea lucrărilor de transformare şi modernizare efectuate depăşeşte 20% din valoarea bunului imobil după modernizare, investiţia respectivă reprezintă bun de capital din perspectiva TVA. În acest caz este necesară ajustarea TVA dedusă iniţial în favoarea statului, dacă bunul nu va fi la dispoziţia societăţii timp de 20 de ani. Ajustarea se face proporţional cu perioada în care societatea a utilizat investiţia. (Cod fiscal – art. 305).

4. Impozite şi taxe locale: Trebuie să mai ai în vedere faptul că dacă valoarea lucrărilor de modernizare efectuate la spaţiul închiriat depăşeşte 25% din valoarea impozabilă a bunului, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor. În acest caz societatea (chiriaşul) are obligaţia să comunice proprietarului valoarea lucrărilor de modernizare, modificare, etc., pentru ca acesta să depună o nouă declaraţie la organul fiscal privind impozitul pe clădiri. (Cod fiscal – art.461).

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!